Zmluva č. 01/2008/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01/2008/2008
Dodávateľ:Geospol East s.r.o. Michalovce, Michalovce
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie ROEP pre k.ú. Dúbravka v okrese Michalovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 123,95
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 123,95
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy