Zmluva č. 01-28072006-RLC/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01-28072006-RLC/2006
Dodávateľ:RLC Systems, spol. s r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servis VT
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 759,76
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19 759,76
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:19 759,76
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy