Zmluva č. Roep-012008/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Roep-012008/2008
Dodávateľ:Geokart Veľké Kapušany, s.r.o., Veľké Kapušany
Predmet zmluvy - názov zmluvy: Vypracovanie ROEP pre k.ú. Janík v okrese Košice - okolie
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 134,63
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19 134,63
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy