Zmluva č. 967/08/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:967/08/2008
Dodávateľ:Geodézia Bratislava a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo PPÚ Vydrany
Zmluvne dohodnutá čiastka:370 738,16
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:370 738,16
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy