Zmluva č. 961/08/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:961/08/2008
Dodávateľ:GEOMETRIA Levice, spol. s.r.o., Levice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Nýrovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:314 875,62
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:314 875,62
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy