Zmluva č. 88/2010-350-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:88/2010-350-Z/2010
Dodávateľ:Plemenárske služby SR, š.p.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:431 520,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:431 520,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:ZMLUVA ZATIAĽ NIE JE SPRÍSTUPNENÁ VEREJNOSTI