Zmluva č. 8/1998-Presta./1998

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:8/1998-Presta./1998
Dodávateľ:TEKDAN spol s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo PPÚ Prestavlky
Zmluvne dohodnutá čiastka:172 890,52
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:172 890,52
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Okresný úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom

Prílohy