Zmluva č. AUTOGABRIEL/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:AUTOGABRIEL/2008
Dodávateľ:AUTO-GABRIEL, spol.s r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o údržbe a opravách motorových vozidiel a predaji náhradných dielov a príslušenstva
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 972,77
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 972,77
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 448,77
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy