Zmluva č. 423/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:423/2009
Dodávateľ:Globe production s.r.o., Bratislava, Koreničova 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda na zabezpečenie konferencií, osláv a seminárov pre potreby UVSR
Zmluvne dohodnutá čiastka:865 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:865 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy