Zmluva č. 070/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:070/06/2006
Dodávateľ:IVTER s.r.o., Komárno
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Bohatá
Zmluvne dohodnutá čiastka:536 218,98
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:536 218,98
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy