Zmluva č. 051/4.1MP/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:051/4.1MP/2009/2009
Dodávateľ:Združenie obcí EKOLÓG, Brezno
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 245 676,78
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 245 676,78
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy