Zmluva č. 048/3.1MP/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:048/3.1MP/2010/2010
Dodávateľ:Mesto Želiezovce
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:768 228,90
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:768 228,90
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy