Zmluva č. 045/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:045/06/2006
Dodávateľ:Geoteam, spol s.r.o., Bratislava, Gunduličova 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Čunovo
Zmluvne dohodnutá čiastka:266 655,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:266 655,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy