Zmluva č. 018/4.5MP/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:018/4.5MP/2009/2009
Dodávateľ:Obec Unín, Unín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:452 357,29
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:452 357,29
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy