Zmluva č. 012/4.5MP/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:012/4.5MP/2009/2009
Dodávateľ:Obec Torysa, Torysa
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:588 876,68
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:588 876,68
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy