Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
7/2006/LSTXA/KLU ZA/2006 LESOTAXÁCIA,s.r.o., Žilina, Predmestská 68 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 18 177 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 29.12.2006
A/2005/3342/FA-04/780/KLU ZA/2006 Lesoprojekt Zvolen, Zvolen, Sokolská 2 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 24 719 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.01.2006
A/2005/3353/FA-04/780/KLU ZA/2006 Lesoprojekt Zvolen, Zvolen, Sokolská 2 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 16 051 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.01.2006
11/6/2006/KLU ZA/2006 Ing.Marek Stecker , Nitra, Schurmanova 25/7 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 26 437 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.01.2006
A/2005/3354/FA-04/780/KLU ZA/2006 Lesoprojekt Zvolen, Zvolen, Sokolská 2 Vypracovanie a dodanie lesného a hospodárskeho plánu. 44 001 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.01.2006
14/9/2006/KLU ZA/2006 LESOTAXÁCIA,s.r.o., Žilina, Predmestská 68 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 16 250 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.12.2006
1/2006/NLC/KLU ZA/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 157 500 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 29.12.2006
2/2006/NLC/KLU ZA/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 145 426 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 29.12.2006
2/2/2006/KLU ZA/2006 Ing. Jozef Hašuľ, Trenčín, Mateja Bela 2499/1 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 17 859 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.01.2006
3/3/2006/KLU ZA/2006 Ing. Jozef Hašuľ, Trenčín, Mateja Bela 2499/1 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 37 239 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.01.2006
4/4/2006/KLU ZA/2006 Ing. Jozef Hašuľ, Trenčín, Mateja Bela 2499/1 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 22 272 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.01.2006
5/2006/J SIM/KLU ZA/2006 Ing.Ján Šimkovič, Vrútky, Chotárna 3392/2 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 55 638 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 29.12.2006
5/5/2006/KLU ZA/2006 Ing. Jozef Hašuľ, Trenčín, Mateja Bela 2499/1 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 44 495 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.01.2006
A/2005/3345/FA-04/780/KLU ZA/2006 Lesoprojekt Zvolen, Zvolen, Sokolská 2 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 12 624 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.01.2006
A/2005/3357/FA-04/780/KLU ZA/2006 Lesoprojekt Zvolen, Zvolen, Sokolská 2 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 145 568 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.01.2006
13/18/2006/KLU ZA/2006 LESOTAXÁCIA,s.r.o., Žilina, Predmestská 68 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 32 378 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.01.2006
13/8/2006/KLU ZA/2006 LESOTAXÁCIA,s.r.o., Žilina, Predmestská 68 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 72 552 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.01.2006
14/19/2006/KLU ZA/2006 LESOTAXÁCIA,s.r.o., Žilina, Predmestská 68 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 40 217 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.01.2006
15/10/2006/KLU ZA/2006 LESOTAXÁCIA,s.r.o., Žilina, Predmestská 68 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 26 537 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.01.2006
16/11/2006/KLU ZA/2006 LESOTAXÁCIA,s.r.o., Žilina, Predmestská 68 Vypracovanie lesného hospodárskeho plánu. 22 157 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.01.2006