Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
198/6/41/2010/LMU a/2010 Martin Kruľ , Snina, Partizánska 1834/26 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa práce a služby. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 02.09.2010
199/7/41/2010/LMU a/2010 Michal Mika, Klenová, Klenová 53 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa práce a služby 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 02.09.2010
1/2008 5421019/2008 Hrádok Mäsokombinát, spol. s.r.o., Lučenec, Mikošovská cesta 3022 Predaj opracovaného mäsa výsekového, mäsových výrobkov a masti 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 03.01.2008
1/220/2006/2006 INSEMAS, s.r.o., Lučenec, Haličská cesta 28 Výkon inseminácie dodávateľom vlastnými, prípadne zmluvnými ins.technikmi u plemeníc HD odberateľa ins. dávkami býkov zodpovedajúcimi podmienkam platnýc STN 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
5/210/2004/2004 Poľovnícka spoločnosť Meles Snina, Snina Nájom výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Maguriča na poľovných pozemkoch v správe prenajímateľa 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 27.01.2015
10033/LMU/2010 AGROKOM-PLUS,spol.s r.o,, Prešov, Pod Kalváriou 40 Traktor JOHN DEERE 6534 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
102/7/2008/LMU a/2008 Štefan Bindzár, Snina, Gen. Svobodu 2462/16 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
103/8/2008/LMU a/2008 Ján Koribanič, Stakčín, Partizánska 212 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
193/1/41/2010/LMU a/2010 Michal Chochrun, Snina, 1 Mája 2056/8 Dočasné užívanie strojné zariadenie typu: drevoobrábacie stroje 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 15.02.2010
1/210/2004/2004 Poľovnícke združenie Medveď Starina, Snina Postúpenie výkonu práva poľovníctva na poľovných pozemkoch vo vlastníctve a správe LMU 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.01.2004 31.12.2013
2/2008 5420019/2008 Hrádok Mäsokombinát, spol. s.r.o., Lučenec, Mikošovská cesta 3022 Predaj opracovaného mäsa výsekového, mäsových výrobkov a masti 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 03.01.2008
2/210/2004/2004 Poľovnícke združenie: Jastrab Parihuzovce, Pčoliné Postúpenie výkonu práva poľovníctva na poľovných pozemkoch vo vlastníctve prenajímateľa 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.01.2004 31.12.2013
2/220/2006/2006 ORAGRO spol. s r.o., Oravské Veselé Dodávka zberových prác rezačkou Claas Jaguár a kosenie 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
3/2008/LMU/2008 Poľovnícka spoločnosť Jager, Humenné, Lipová 2 Nájom výkonu práva poľovníctva v poľovnom reviíri Iľovnica na poľpvných pozemkoch v správe prenajímateľa 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 18.05.2018
4/210/2004/2004 Poľovnícke združenie Pľaša Ruské, Snina Prenájom pozemkov pre výkon práva poľovníctva 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.01.2004 31.12.2013
1/200/2006/2006 Ján Michalco, Ulič , 338 Vykonávanie zemných prác, údržby zvážnic a sprístupňovanie lesných porastov v obvode LMU 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 16.03.2006
1/320/2008-PS/2008 AFEED, a.s., Trnava, Malženicka 1 Dodávky výrobkov predávajúceho 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 24.01.2008
1/320/2008/2008 Milan Petik, Nová Sedlica, 69 Prenájom mechanizačného prostriedku 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.10.2008
2/110/02/LMU/2002 HUPEKO PÍLA spol s r.o., Stakčín, Staničná 1 Prenájom budovy vo vlastníctve LPM Ulič. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 28.06.2002
2/200/2005/2005 POLONINA, s.r.o., Snina, 1.mája 2055/7 Predaj nehnuteľného majetku 4 979 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 27.06.2005