Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
108/8/2006/2006/ARVI NR/2006 Obec Košariská, Košariská Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 996 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická
130/150/2010/2010/ARVI NR /2010 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Prevádzka, webhosting 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 20.04.2013
89/108/2009/2009/ARVI NR/2009 JUDr. Svetlana Kšiňanová PhD., Nitra, Akademická Zhotovenie zmluvy o poskytnutí služby 427 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická
1/1/2007/ASAPV/2007 SR-Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Nitra, Hlohovská 2 Prenajímateľ je výlučným správcom nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu. 0 0 Agentúra Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied, Nitra, Hlohovská 2 31.12.2011
4/5611853385/ASAPV/2006 SLOVNAFT a.s., Bratislava, Vlčie Hrdlo 1 Vydanie palivových kariet Slovnaft. 0 0 Agentúra Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied, Nitra, Hlohovská 2 21.02.2006
2/2/2007/ASAPV/2007 Alžbeta Gálová-GASTROGAL, Nitra, Hlohovská 2 Zabezpečovanie závodného stravovania. 0 0 Agentúra Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied, Nitra, Hlohovská 2 01.05.2007
27/2/01/2007/AIN NR/2007 PS - NOVOPS, a.s., Lučenec, Novomeského č.5 Oprava a rekonštrukcia školiaceho strediska v Lučenci 331 915 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4
16/80/2003.688/2006/AIN NR/2006 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefanovičova 4 Poistenie majetku 3 262 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 15.11.2006
15/2006/AIN/2006 ALTO Slovakia, spol. s r.o., Svit, Sládkovičová 23 Reštauračný systém FOOD600 podľa prílohy č.1 Hotelový recepčný systém HORES PLUS podľa prílohy č.2 Kongresový systém KONGRESMAN podľa prílohy č.3 2d. Servisná činnosť, ktorá v sebe zahrňuje servisný zákrok do 24 hodín. 10 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 28.10.2006
18/1361481144/2006/AIN NR/2006 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefanovičova 4 Poistenie zodpovednosti za škodu spoôsobenú prevádzkou motorového vozidla 165 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4
269c/2009/AIN/2009 Dušan Janovič, Nitra, Novozámocká 124 Závodné stravovanie pre zamestnancov, účastníkov školení, vedeckých sympózií, konferencií, účastníkov tuzemských a zahraničných projektov, hosťom ubytovaným v Agroinštitúte Nitra, štátny podnik 169 432 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 01.10.2009 30.09.2012
269/2009/AIN/2009 KM office, spol. s r.o., Nitra, Hollého 1 Dodávka kancelárskeho materiálu pre Agroinštitút, štátny podnik v Nitre a pre jeho organizačné zložky v zriaďovateľskej pôsobnosti 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 01.07.2009 01.07.2011
274/2009/AIN/2009 BETTY pension, Veľký Meder, Čičovská cesta 36/49 Ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednavateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 01.11.2009 31.12.2012
274/7/2009/AIN/2009 BELIDEA SERVICES s.r.o., Horský hotel Mních, Bobrovec, Bobrovec 909 Ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednavateľa. 33 193 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 01.11.2009 31.12.2012
277/2009/AIN/2009 KM office, spol. s r.o., Nitra, Hollého 1 Poskytovateľ (predávajúci) a objednávateľ (kupujúci) sa dohodli, že poskytovateľ dodá pre objednávateľa kancelársky materiál a iný spotrebný materiál na základe objednávok objednávateľa. 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 15.10.2009 31.12.2012
108/2003/2003 ACCOR Services Slovakia s.r.o. , Bratislava, Košická 56, P.O.Box 21 Zmluva o zabezpečení stravovania 0 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4
19/07/03/12/2007/AIN NR/2007 MICROCOMP-computersystém s.r.o., Nitra, Kupecká 9 Vybudovanie bezdrôtovej siete 6 880 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4
22/127/2006/AIN NR/2006 Práčovne a čistiarne, s.r.o., Nitra, Nitra, Priemyselná 9 Pranie bielizne a ostatneho materiálu, žehlenie vyčisteného materiálu, expedovanie a balenie materiálu, odvoz a dovoz materiálu 0 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4
269b/2009/AIN/2009 Práčovne a čistiarne, s.r.o., Nitra, Nitra, Priemyselná 9 Pranie bielizne a ostatného materiálu, chemické čistenie odevov, textílií a ostatného materiálu, žehlenie vyčisteného meteriálu, expedovanie čistého materiálu-triedenie a balenie materiálu, doprava materiálu 33 193 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 16.07.2009
274/2/2009/AIN/2009 AGROEFEKT spol. s r.o., Dvory nad Žitavou, Kornenského 6 Ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednavateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 01.11.2009 31.12.2012