Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
105/2010-240-Z/2010 Technopalt Páleš, s.r.o., Prievidza, Cesta VI. Clementisa 65 B Prenájom nebytových priestorov v adinistratívnej budove v Prievidzi na Mariánskej ul. č. 6 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.06.2010 21.06.2015
109/2010-240-Z/2010 Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov, Rožnava, Šafárikova 71 Prenájom nebytových priestorov. 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.07.2010 12.07.2015 Evidenčné číslo zmluvy: 109/2010-240-Z; Sumu nie je možné presne stanoviť;
110/2010-240-Z/2010 LIGNOREX spol s.r.o., Rožňava, Rožňavská baňa - závod Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v Rožňave na Šafárikovej ulici č. 71 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.07.2010 12.07.2015
2006/002328/2006 Krajský úrad v Prešove, Prešov, Kukorelliho 1 Poskytovanie služieb pre odberateľa MP SR ktorý je spoluvlastníkom administratívnej budovy v poddiele 2300/10000 na ul. Mierová č.4/65 Humennom 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
203/D/475/12/09/2009 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Prenájom nebytových priestorov 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.12.2010 31.12.2010
204/D/475/12/09/2010 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Prenájom nebytových priestorov 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
207/2010-240-Z/2010 R & M s.r.o., Košice, Mikovíniho 49 Prenájom nebytových priestorov. 0 0 MPŽPaRR SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.09.2010 09.09.2015
208/2010-240-Z/2010 Michal Pastorek, Košice, Sídlisko KVP Wurmova 17 Prenájom nebytových priestorov. 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.09.2010 09.09.2015
209/2010-240-Z/2010 Ing. Daniela Zahornacká - DAJA, Košice, Západ Kežmarská 11 Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v Košiciach 0 0 MPŽPaRR SR, Agentúra pre rozvoj vidieka, Bratislava, Nitra, Dobrovičova 12, Výstavná 4 10.09.2010 09.09.2015
210/2010-240-Z/2010 Helena Kocúrová HELKA, Košice, Považská 26 Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v Košiciach 0 0 MPŽPaRR SR, Agentúra pre rozvoj vidieka, Bratislava, Nitra, Dobrovičova 12, Výstavná 4 10.09.2010 09.09.2015
211/2010-240-Z/2010 Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1 Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v Banskej Bystrici 0 0 MPŽPaRR SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.08.2010 09.08.2015
212/2010-240-Z/2010 Krajský lesný úrad Banská Bystrica, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1 Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v Banskej Bystrici 0 0 MPŽPaRR SR, Agentúra pre rozvoj vidieka, Bratislava, Nitra, Dobrovičova 12, Výstavná 4 10.08.2010 09.08.2015
213/2010-240-Z/2010 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v Liptovskom Mikuláši. 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.07.2010 30.06.2015
236/2010-240-Z/2010 Štatistický úrad Slovenskej republiky , Bratislava, Miletičova 3 Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v Liptovskom Mikuláši. 0 0 MPŽPaRR SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.09.2010 21.09.2015
237/2010-240-Z/2010 Štatistický úrad Slovenskej republiky , Bratislava, Miletičova 3 Prenájom nebytových priestorov v amdinistratívnej budove v Martine. 0 0 MPŽPaRR SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.10.2010 30.09.2015
242/2010-240-Z/2010 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Námestie Ľ.Štúra 1 Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v Žiari nad Hronom 0 0 MPŽPaRR SR, Bratislava, Dobrovičova 12 06.10.2010 05.10.2015
3/2006/040/2006 KELCOM International liptovský Mikuláš a.s., Liptovský Mikuláš, Priemyselná 1 Záväzok vykonávateľa vykonávať servisnú činnosť - odborné prehliadky a odborné skúšky 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.05.2006
60/2010-240-Z/2009 Slovenský pozemkový fond, Bratislava, Búdkova 36 Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v Prievidzi na mariánskej ul. č. 6. 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2014
66/2010-240-Z/2010 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Nám. sv. Anny 7 Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi na bezodplatné užívanie nebytové priestory . 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.02.2010 31.01.2015
67/2010-240-Z/2010 Brigita Nagyová, Topoľníky, Trhová 555/6 Prenájom nebytových priestorov. 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.03.2010 28.02.2015