Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
091/06/2006 Geospol s.r.o., Senica Zmluva o dielo 507 305 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.05.2006 30.04.2011
091/1.2Mp/2010/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 4 018 053 0 MŽP SR, Bratislava 21.06.2010 31.12.2015
092/1.2MP/2010/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 4 686 274 0 MŽP SR, Bratislava 21.06.2010 31.12.2015
093/06/2006 PENTAS s.r.o., Bratislava, Panenská25 Zmluva o dielo Veľká Maňa 653 966 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.05.2006 31.07.2012
093/1.2MP/2010/2010 Obec Hliník nad Hronom, Hliník nad Hronom Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 852 078 0 MŽP SR, Bratislava 14.06.2010 28.02.2011
096/1.2MP/2010/2010 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 3 975 397 0 MŽP SR, Bratislava 01.07.2010 31.12.2010
097/06/2006 Progres CAD Engineering s.r.o., Prešov, Masarykova 16 Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Veľký Śariš 467 891 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2006 31.05.2013
098/06/2006 Projektový ateliér ECOP, s.r.o., Nové Zámky Zmluva o dielo Rúbaň 412 280 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.05.2006 31.07.2012
09/2010/S/320/2010 ESOZ, s. r. o., Bakossova 6, Banská Bystrica Zmluva o dielo – Analýza potrieb príjemcov projektových opatrení PRV SR 2007 - 2013 vo vzťahu k problematike finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka SR 2007 - 2013 35 105 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.04.2010 31.12.2010 -
1088/06/2006 GEODÉZIA Žilina a.s., Žilina, Hollého7 Zmluva o dielo PPÚ Horná Ves 526 890 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.03.2006 31.12.2012
1091/06/2006 PENTAS s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo Černík 473 531 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.03.2006 31.05.2013
1092/06/2006 PPÚ a.s., Trenčín Zmluva o dielo Iža 879 617 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.03.2006 31.05.2013
1093/06/2006 Geopartner s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo dedinka 826 625 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.03.2006 31.05.2013
1094/06/2006 ENVI - GEOS, spol. s.r.o., , Nitra Zmluva o dielo Ladice 549 417 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.03.2006 31.05.2013
1095/06/2006 Geomer PÚ s.r.o., Bratislava, Rúžová Dolina 29 Zmluva o dielo Klasov 489 527 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.03.2006 31.05.2013
1096/06/2006 GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., Bánovce nad Bebravou Zmluva o dielo Preseľany 474 032 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.03.2006 31.05.2013
10/1996-1/1996 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Bukovina 532 437 0 Okresný úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom 04.03.1996 31.12.2015
10/TN/2009/2009 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Kardošova Vieska 146 349 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.02.2009 30.06.2014
10/TT/2009/2009 Geospol s.r.o., Senica, Štefánikova 1435/74 Zmluva o dielo PPÚ Unín, Sedlište 898 401 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.02.2009 31.10.2014
1118/06/2006 Geodet Bratislava, spol s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo Báhoň 778 601 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.03.2006 31.10.2012