Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
4869/2007-920/2007 Obviam regio Zmluva o dielo - vypracovanie a dodanie Analýzy možností zapojenia sa obcí do Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 s ohľadom na detailnú analýzu opatrenia Obnova a rozvoj obcí 33 194 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.11.2007 -
4/1998-Vyhne/1998 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Vyhne 249 104 0 Pozemkový úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom 26.03.1998 31.12.2015
4/2010/2010 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava Podklady za znevýhodnené oblasti (LFA) - subdodávka 68 791 30 890 MPŽPaRR SR 21.05.2010 30.10.2010 nie je platcom DPH
4/NR/2009/2009 Geopartner s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo Svätý Peter 1 353 951 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.02.2009 31.01.2016
4/TN/2009/2009 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Brezolupy 231 938 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.02.2009 31.05.2015
5344/2010/2010 Ing. Miroslav Kolesár - ASKOM, LIMBACH Zmluva 10 000 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.03.2010 31.12.2010
5486/2006-620/2006 EKOTREND Slovakia, zväz ekologického poľnohospodárstva Zmluva o dielo - zabezpečenie Dní ekologického poľnohospodárstva SR 2006 (29.9. – 16.10.2006) 31 700 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 27.09.2006 -
5/1998-Banky/1998 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Banky 161 382 0 Okresný úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom 13.03.1998 31.12.2015
5/NR/2009/2009 Geodetická kancelária URBAN-LAUKO, spol. s.r.o., Levice Zmluva o dielo Tešmak 694 909 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.02.2009 31.03.2015
5/PO/2009/2009 AGILL, s.r.o., Hanušovce nad Topľou, Prešovská 149/1 Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Lieskovec 601 002 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.04.2009 30.03.2015
5/TN/2009/2009 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Čelkova Lehota 199 896 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.02.2009 31.03.2015
5/TT/2009/2009 Ing. Milan Zeleňák "Globus - geodetická agentúra" , Galanta Zmluva o dielo PPÚ Matúśkovo 390 328 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.02.2009 31.03.2015
5/ZA/09/2009 AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo Vrícko 754 270 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.02.2009 31.03.2015
5596/2005-610/2005 EuroConsulting, s.r.o. Zmluva o dielo - vypracovanie priebežných, výročných a záverečnej správy o implementácii Sektorového operačného programu „Poľnohospodárstvo a a rozvoj vidieka“ pre roky 2004-2006 (kópia na odbore 320) 241 824 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.09.2005 -
6030/2006-610/2006 Greg Hamm promotions s.r.o. Zmluva o dielo - organizačné zabezpečenie siedmych podujatí s názvom Školenie pracovníkov zaoberajúcich sa implementáciou opatrenia pozemkové úpravy Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006 78 656 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.11.2006 -
6290027/99/1999 METRIK - geodetické práce, Poprad Zmluva o dielo Vlkovce 11 060 0 Okresný úrad v Kežmarku, Kežmarok 01.03.1999
6588/2006-620/2006 Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry, Centrum EIA Zmluva o dielo - vypracovanie dokumentácie (oznámenie o strategickom dokumente, vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a vyhodnotenie zaslaných pripomienok k správe) vyžadovanej v procese strategického environmentálneho hodnotenia návrhu 21 190 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.12.2006 -
659/08/2008 Geospol s.r.o., Senica, Štefánikova 1435/74 Zmluva o dielo PPÚ Boleráz 468 947 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.07.2008 30.09.2012
685/2007-610/2007 Česká zemědělská univerzita Praha Zmluva o dielo - vypracovanie dokumentácie (oznámenie o strategickom dokumente, vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a vyhodnotenie zaslaných pripomienok k správe) vyžadovanej v procese strategického environmentálneho hodnotenia návrhu 20 288 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.01.2007 -
6/1998-J. Lehot/1998 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Janova Lehota 298 742 0 Okresný úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom 26.03.1998 31.12.2015