Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
418/05/2007/UKSUP/BA/2007 PRAGOLAB s.r.o, Bratislava, Drieňová 34 kúpa lab. Prístroja na analýzu vín 72 681 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
423/2007/1014/UKSUP/BA/2007 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 kúpa plnoautomatického atomového absorpčného spektrofotometra 137 942 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
427/1/2007/UKSUP/BA/2007 Ing. Miroslav Rybár, Bratislava, Na Barine 13 stavebný dozo na stavbe UKSUP Bratislava 988 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
428/149/2007/UKSUP/BA/2007 SPP a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/a Zmluva o dod.ZP - Dolné Plachtince 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
434/06/2007/UKSUP/BA/2007 ROPSPOL a.s., Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska 18 rekonštrukcia adm. prevádzakovej budovy a areál. komunikácií 32 518 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 23.07.2007
4/1/2010/UKSUP/BA/2010 MICROCOMP-computersystém s.r.o., Nitra, Kupecká 9 nákup výpočtovej techniky 1 667 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
57/14/2007/UKSUP/BA/2007 CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová letenka 327 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 09.01.2007
71/15/2007/UKSUP/BA/2007 Jozef Gyulai-JOLUX BA, Bratislava, Podkolibská 30 kancelársky nábytok 1 068 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 09.01.2007
81/158/2007/UKSUP/BA/2007 RNDr. Zdenko Červenák-C-Consulting, Bratislava, Hanulova 11 biochemikálie a lab. Materiál 2 958 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
8/10038/2010/UKSUP/BA/2010 JURKI-HAYTON s.r.o., Bratislava, Prístavna 2 Diesel 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
90/164/2007/UKSUP/BA/2007 Merck spol s.r.o., Bratislava, Tuhovská 3 špičky s filtrom, skúmavky 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 04.04.2007
bez cisla 14/2010 Martin Kuchárik, Kysucké Nové mesto Vykonanie odborných prehliadok a skúšok elekt. a bleskozvodov 7 300 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 01.07.2010 31.12.2010 1/2010
bez cisla 17/2010 OKOnet a.s., Bratislava, Vajnorská 135 techn.-porad.služby 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 15.06.2010 01.10.2011 sumu nie je možné presne stanoviť
bez cisla 66/2009 T-com, Bratislava Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis partner nonstop 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 29.10.2009 29.10.2011 sume nie je možné presne stanoviť
bez cisla 68/2009 T-com, Bratislava zmluva o nájme koncov. Zariadenia 147 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 29.10.2009 dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
bez cisla 69/2009 T-com, Bratislava Zmluva o pripojení 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 29.04.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, na dobu neurčitú
bez cisla 70/2009 T-com, Bratislava Špecifikácia k zmluve o pripojení 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 29.10.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, na dobu neurčitú
bez cisla 71/2009 T-com, Bratislava Špecifikácia (umožnenie prístupu k sieti ST-IP/MPLS cez prístup WBA-flarion) 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 29.10.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, na dobu neurčitú
bez cisla 74/2009 T-com, Bratislava Dodatok-úprava zmluvy 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 29.06.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
100/174/2007/UKSUP/BA/2007 CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová letenka 272 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 10.04.2007