Zmluva č. 319/2010-240-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:319/2010-240-Z/2010
Dodávateľ:INTANA, s.r.o., Skalica, Pod Hájkom 1441/3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo uzavretá medzi MP SR a INTANA, s.r.o.
Zmluvne dohodnutá čiastka:141 499,33
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:141 499,33
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy