Zmluva č. 02/2010-240-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02/2010-240-Z/2010
Dodávateľ:KLIMONT, s.r.o., Koválov, Koválov 187
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo uzavretá medzi MP SR a KLIMONT, s.r.o.
Zmluvne dohodnutá čiastka:141 821,82
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:141 821,82
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy