Zmluva č. ZM98019/1998

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZM98019/1998
Dodávateľ:Progres CAD Engineering s.r.o., Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Kolačkov
Zmluvne dohodnutá čiastka:90 997,32
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:90 997,32
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy