Zmluva č. 30265/2007/MPRV SR/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:30265/2007/MPRV SR/2007
Dodávateľ:Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Piešťany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Certifikovanie systému manažérstva kvality na odbore bezpečnosti potravín a výživy
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 572,93
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 572,93
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy