Zmluva č. 28772/2007/MPRV SR/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:28772/2007/MPRV SR/2007
Dodávateľ:POTRAVINFORM Slovensko s.r.o., Bratislava, Garbiarska 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Expertné stanovisko na vykonávanie auditov orgánov úradnej kontroly, príručka na vykonávanie auditov orgánov úradnej kontroly, vedenie vzorového interného auditu vykonávaného ministerstvom
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 160,06
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 160,06
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy