Zmluva č. 240/2009-810-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:240/2009-810-Z/2009
Dodávateľ:Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Piešťany, Krajinská cesta 2929/9
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonanie dozorného auditu nad subjektom s certifikovaným systémom manažérstva kvality
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 500,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy