Zmluva č. 158/2009-320-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:158/2009-320-Z/2009
Dodávateľ:Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a. s., , Kaluža
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Ubytovacie, stravovacie služby a organizačno-technické zabezpečenie odborného seminára Realizácia v projektoch pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení a prezentácia niektorých realizačných spoločných zariadení a opatrení v územnom ob
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 004,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 004,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy