Zmluva č. 1117/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1117/06/2006
Dodávateľ:GEOKART Združenie geodetov, Prešov, Konštantínova 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Hencovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:189 951,30
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:189 951,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy