Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
A/2006/211/FA04/110/KLU BB/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 27 516 0 Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1 15.12.2006
1/2006/KLU BA/2006 Letax s r.o., Senica, Sadová 623/13 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 88 827 0 Krajský lesný úrad v Bratislave, Bratislava, Pekná cesta 19
2/2006/KLU BA/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 66 440 0 Krajský lesný úrad v Bratislave, Bratislava, Pekná cesta 19
3/2006/KLU BA/2006 Juraj Galbavý, Bratislava, Śustekova 29 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 67 203 0 Krajský lesný úrad v Bratislave, Bratislava, Pekná cesta 19 15.12.2006
1/2006/KLÚKE/2006 Jaroslav Rovňan, Košice Vykonávanie služieb v osobnej cestnej motorovej doprave zo strany poskytovateľa pre objednávateľa pri dodržiavaní všetkých ustanovení 0 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 17.07.2006 31.12.2006
1/VO/2006/KLUKE/2006 SlovLADA. spol. s.r.o., Bratislava, Prídavková 7840/55 Nákup 3 terénnych motorových vozidiel značky VAZ 21214 LADA NIVA v základnej výbave a s možnosťou mimoriadnej výbavy vozidla 29 875 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 25.10.2006 31.12.2006
39/2009/KLUKE/2009 S-EPI, s.r.o., Žilina, Martina Rázusa 23A/8336 Dodanie užívacích práv k on-line EPI produktom uverejeným na internetovom portáli ekonomických a právnych informácií eee.epi.sk 826 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 08.12.2009 08.12.2010
9/2006/KLUKE/2006 Ing. Tibor Katocs, Košice, Ružínska 3 Vypracovanie anylýzy a návrhu ďalšieho postupu materiálu ,, SFK Košice - Rozhodnutie č.2/1717/2006/376" 166 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 04.08.2006 10.08.2006
RO_3/2006/KLUKE/2006 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice, Československej armády 20 Používanie aktuálnych verzií aplikačného programového vybavenia od organizácie IVES Košice u koncových používateľov 728 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 01.01.2006 31.12.2006
RO_3/2007/KLUKE/2007 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice, Československej armády 20 Používanie aktuálnych verzií aplikačného programu vybavenia od organizácie IVES Košice u koncových používateľov 785 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 01.01.2007 31.12.2007
RO_3/2008/KLUKE/2008 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice, Československej armády 20 Nadobudnutie práva na používanie aktuálynch verzií aplikačného programového vybavenia od organizácie IVeS Košice; nadväzuje na zmluvu RO_3/2007 811 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 01.01.2008 31.12.2008
020/001/2007 7P, s.r.o., Vranov nad Topľou, Herlianska 1009 Školenie z programov excel, world a prostriedkov internetovej komunikácie 4 500 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 18.12.2006 31.03.2007 Evidenčné číslo zmluvy: 1/2006; Sumu nie je možné presne stanoviť
020/072/2007 S.A. STYLE, s.r.o., Svidník, Karpatská 57/31 Zhotovenie pánskych a dámskych pracovných odevov tmavozelenej farby 0 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 04.09.2007 05.10.2007 Evidenčné číslo zmluvy: 4/2007; Sumu nie je možné presne stanoviť
02/2008/NP-Š/2008 Mestský bytový podnik, a.s., Vranov nad Topľou, Sídlisko Lúčna 819 Nájom nebytových priestorov 4 909 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 14.01.2008 28.02.2009
08K773028/2008 Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina, Murgašova č.3 Dodanie stravných lístkov pre zamestnancov 0 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 29.02.2008 31.12.2008
10/2006/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu 55 965 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 24.09.2007
13/2006/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu 15 040 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 28.08.2008
14/2006/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu 20 925 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 28.08.2008
15/2006/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu 11 317 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 28.08.2008
16/2006/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu 28 212 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 28.08.2008