Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
236/2008/AIN/2008 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Košice, Cesta pod Hradovou 13/A Ubytovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednávateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 11.11.2008 31.12.2010
237/2008/AIN/2008 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Košice, Cesta pod Hradovou 13/A Poskytovateľ služieb a objednávateľ služieb sa dohodli, že poskytovateľ služieb zabezpečí pre objednávateľa stravovacie služby / I. štvrťrok 2009 / na základe písomných objednávok objednávateľa. 1 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 11.11.2008 31.03.2009
238/2008/AIN/2008 AGROEFEKT spol. s r.o., Dvory nad Žitavou, Kornenského 6 Ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednávateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 15.12.2008 31.12.2010
239/2008/AIN/2008 Hotel Dukla, a.s., Prešov Ubytovacie služby, stravovacie služby,prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky, na základe písornných objednávok objednávateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 18.11.2008 31.12.2010
240/2008/AIN/2008 Agripent, s.r.o., Bratislava, Líščie Nivy 12 Ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájorn školiacich priestorov a prenájorn didaktickej techniky na základe písomnych objednávok objednávateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 18.11.2008 31.12.2010
241/2008/AIN/2008 Radvaň s. r. o., Nová Bošáca, Nová Bošáca 12 Ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednavateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 14.11.2008 31.12.2010
242/2008/AIN/2008 Pavel Galo - Gapal tour, Nitra, Tehelná 88 Preprava účastníkov na odbornú exkurziu ,,Biomasa, jej potenciál a reálne možnosti využitia na Slovensku" z programu rozvoja vidieka 2007-2013 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 27.05.2008 31.12.2009
242/32/2008/AIN/2008 PMT-Plus, s.r.o., Žilina, Závodská cesta 4 Ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednavateľa. 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 02.12.2008 31.12.2010
24/2006/E/AIN/2006 Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Bratislava, Botanická 17 Zabezpečenie učebne, PC a občerstvenia na účel školenia zamestnancov ŠVPS SR 23 899 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 19.06.2006 20.10.2006
24/PO123/6/038/2006/AIN NR/2006 FaxCopy a.s. Bratislava, Bratislava, Domkárska 15 Poskytnutie technického zariadenia 2 893 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 11.12.2010
25/05/10/69/2009/AIN NR/2009 Gastrorekrea s.r.o., Košice, Letná 45 Poskytnutie celodenného stravovania 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2010
26/28/2007/AIN NR/2007 Dušan Janovič, Nitra, Novozámocká 124 Poskytovanie stravovacích služieb 876 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 30.04.2008
279/2010C/AIN/2010 Ing. Slavomír Brath - VTB, Nitra, Kollárova 6 Poskytovateľ služieb a objednávateľ služieb sa dohodli, že poskytovateľ služieb zabezpečí pre objednávateľa nasledovné služby: kamerové nasnímanie a spracovanie videozáznamu z odborných vzdelávacích aktivít, rozmnoženie a dodanie na nosičoch DVD na základ 3 677 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 03.03.2010 31.12.2010
288/2010/A/AIN/2010 Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Bratislava, Záhradnícka 21 Poskytovateľ služieb a objednávateľ služieb sa dohodli, že poskytovateľ služieb zabezpečí pre objednávateľa nasledovné služby: Vypracovanie scenžra pre prípravu DVD z konferencie "Podnikanie v pol'nohospodárstve" a odborné poradenstvo pri spracovaní video 33 522 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 01.03.2010 15.03.2010
288/2010/B/AIN/2010 Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Bratislava, Záhradnícka 21 Poskytovateľ služieb a objednávateľ služieb sa dohodli, že poskytovateľ služieb zabezpečí pre objednávateľa ubytovacie služby, stravovacie služby, rokovacie priestory - t.j. prenájom škuliacich priestorov, prenájom didaktickej techniky a iných kongresovýc 4 500 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 23.03.2010
28/40/2008/AIN NR/2008 SATEL - SLOVAKIA s.r.o. Poprad, Bardejovské Kúpele, Hotel ** Satel Minerál Bardejovské Kúpele 26 Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb, prenájom školiacich priestorov 33 193 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2009
293/2009/AIN/2009 Radvaň s. r. o., Nová Bošáca, Nová Bošáca 12 Ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednavateľa 10 251 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 28.08.2009 31.08.2010
294/2009/AIN/2009 AGROEFEKT spol. s r.o., Dvory nad Žitavou, Kornenského 6 Poskytovateľ služieb a objednávateľ služieb sa dohodli, že poskytovateľ služieb zabezpečí pre objednávateľa ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednavateľa 2 413 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 28.08.2009 31.08.2010
29/41/2008/AIN NR/2008 Hotel Dukla, a.s., Prešov, Námestie legionárov Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb, prenájom školiacich priestorov a didaktickej techniky 33 193 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2010
2/2/2006/AIN NR/2006 AM-Skalka, Nitra Poskytnutie lektorskej cinnosti 33 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 24.11.2006