Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2/2006/KPU TN/2006 GEODÉZIA Žilina a.s., Žilina, Hollého7 Spracovanie zjednodušeného rozdeľovacieho plánu pre vytýčenie pozemkov do náhradného užívania. 113 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 10.09.2006
2/2007/KPU TN/2007 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice, Československej armády 20 Používanie aktuálnych verzií aplikačného programového vybavenia. 597 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 31.12.2007
2/2008/KPU TN/2008 GEODÉZIA Žilina a.s., Žilina, Hollého7 Vytýčenie pozemkov do náhradného užívania v teréne. 360 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 15.11.2008
3/2006/KPU TN/2006 GEODÉZIA Žilina a.s., Žilina, Hollého7 Spracovanie zjednodušeného rozdeľovacieho plánu. 112 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 10.09.2006
4/2001/KPU TN/2001 PENTAS s.r.o., Bratislava, Panenská25 Vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území. 85 202 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 30.09.2004
4/2004/KPU TN/2004 Vaša stravovacia, spol s r.o., Bratislava, Račianské mýto 1/B Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravovacích kupónov. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 15.07.2004 31.12.2007
6/2004/20/2004 Ministerstvo pôdohospodárstva SR , Bratislava, Dobrovičova 12 Bezodplatné penechanie do užívania na administratívne účely nebytové priestory. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 01.01.2004 31.01.2008
6/2004/KPU TN/2004 Ministerstvo pôdohospodárstva SR , Bratislava, Dobrovičova 12 Bezodplatné prenechanie do užívania na administratívne účely nebytových priestorov. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 01.01.2004 31.01.2008
6/2007/KPU TN/2007 GEODEZIA a.s., Topolčany, Prevádzka 226 Spracovanie zjednodušeného rozdeľovacieho plánu pre vytýčenie pozemkov do náhradného užívania. 113 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 28.02.2007
7/2007/KPU TN/2007 GEODETICKÁ KANCELÁRIA, Partizánske, Februárová 3 Spracovanie zjednodušeného rozdeľovacieho plánu pre vytýčenie pozemku do náhradného užívania. 186 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 30.10.2007
8/2007/KPU TN/2007 GEODĚZIA, a.s., Topoľčany, Prevádzka 226 Topoľčany Spracovanie zjednodušeného rozdeľovacieho plánu pe vytýčenie pozemkov do náhradného užívania. 113 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 28.02.2007
9/2007/KPU TN/2007 GEODEZIA a.s., Topolčany, Prevádzka 226 Spracovanie zjednodušeného rozdeľovacieho plánu pre vytýčenie pozemku do náhradného užívania. 113 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 30.04.2007
10/2010/KPU TT/2006 GEO-ING,s.r.o., Galanta, Švermova 1446/31 Spracovanie zjednodušeného rozdeľovacieho plánu. 548 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 31.03.2006
11/2010/KPU TT/2006 Ing.Milan Zeleňák-Globus, Galanta, Mierové nám. 2 Zameranie lokality a vytýčenie vlastníckej hranice pôvodných pozemkov . 146 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 30.06.2006
12/2010/KPU TT/2006 Ing.Milan Zeleňák-Globus, Galanta, Mierové nám. 2 Zameranie lokality a vyhotovenie zjednodušeného rozdeľovacieho plánu. 113 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 30.06.2006
13/2010/KPU TT/2007 Ing. Milan Zeleňák "Globus - geodetická agentúra" , Galanta, Mierové nám. 2 Zameranie lokality, a vyhotovenie zjednodušeného rozdeľovacieho plánu. 1 054 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 14.12.2007
14/2010/KPU TT/2007 GEO-KOD,s.r.o., Bratislava, Karloveská 24 Spracovanie zjednodušeného rozdeľovacieho plánu. 1 142 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 28.12.2007
15/2010/KPU TT/2007 Ján Takáč, Šintava , Seredská 94 Spracovanie zjednodušeného rozdeľovacieho plánu. 232 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 14.12.2007
16/2010/KPU TT/2007 Ing.Milan Zeleňák-Globus, Galanta, Mierové nám. 2 Zameranie lokality,spracovanie zjednodušeného rozdeľovacieho plánu. 212 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 14.12.2007
17/2010/KPU TT/2008 Ing. Milan Zeleňák "Globus - geodetická agentúra" , Galanta, Mierové nám. 2 Zameranie lokality.spracovanie zjednodušeného rozdeľovacieho plánu. 959 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 28.08.2008