Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
30/2006/KLU ZA/2006 Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 Upratanie kancelárií v budove OLU CA. 50 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.10.2006
30/2007/KLU ZA/2007 Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 Umytie okien v kanceláriách a upratanie po vymaľovaní kancelárií v budove OLU CA. 79 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.07.2007
31/2007/KLU ZA./2007 Margita Ujlakyová, Dolný Kubín, Na Sihoti 2069/22-6 Umytie okien v kanceláriách v budove OLU DK. 30 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.07.2007
32/2007/KLU ZA/2007 Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 Umytie okien v kanceláriách a v budove OLU v Martine. 66 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.07.2007
33/2007/KLU ZA/2007 Tatiana Branická, Dolný Kubín, Bysterecká 2063/29 Príprava podkladov pre archiváciu písomností pre OLU DK. 63 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.07.2007
34/2007/KLU ZA/2007 Jozef Michalina, Čadca, SNP 739/16 Nastriakanie radiátorov v budove OLU CA. 27 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.07.2007
35/2007/KLU ZA/2007 Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 Upratanie kancelárií v budove OLU v Martine. 66 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.08.2007
36/2007/KLU ZA/2007 Margita Ujlakyová, Dolný Kubín, Na Sihoti 2069/22-6 Upratanie kancelárií v budove OLU DK. 30 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.08.2007
37/2007/KLU ZA/2007 Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 Upratanie kancelárií a upratanie po vymaľovaní kancelárii v budove OLU CA. 60 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.08.2007
38/2007/KLU ZA/2007 Jana Husarčíková, Liptovská Lúžna, Liptovská Lúžna 430 Upratanie kancelárií v budove OLU v Ružomberku. 70 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.08.2007
39/2007/KLU ZA/2007 Śtefan Ďurčan , Čadca, Podzávos 2079 Likvidácia nábytku po PPA v budove OLU CA. 33 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.09.2007
3/2006/KLU ZA/2006 Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 Vyčistenie spoločných priestorov v budove OLU CA. 50 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.07.2006
3/2007/KLU ZA/2006 Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 Upratanie kancelárií v budove OLU CA 50 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.01.2007
3/2008/KLU ZA/2007 Alena Hricová, Ivachnová, Ivachnová 181 Upratovanie kancelárií, spoločných priestorov a toaliet v budove OLU v Ružomberku. 70 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.12.2008
3/2009/KLU ZA/2008 Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 Upratovanie kancelárií, spoločných príslušných priestorov a toaliet v budove OLU v Martine. 71 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.12.2009
3/2010/KLU ZA/2009 Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 Upratovanie kancelárií, spoločných priestorov a toaliet v budove OLU CA. 64 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.03.2010
40/2007/KLU ZA/2007 Tatiana Branická, Dolný Kubín, Bysterecká 2063/29 Archivovanie pripravených písomností pre OLU DK. 63 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.08.2007
41/2007/KLU ZA/2007 Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 Upratovanie kancelárií, spoločných priestorov a toaliet v budove OLU v Martine. 66 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.12.2007
42/2007/KLU ZA/2007 Margita Ujlakyová, Dolný Kubín, Na Sihoti 2069/22-6 Upratovanie kancelárií, spoločných priestorov a toaliet v budove OLU DK. 30 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.12.2007
43/2007/KLU ZA/2007 Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 Upratovanie kancelárií, spoločných priestorov a toaliet v budove OLU CA. 60 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.12.2007