Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
157/027/EXIM/2010/LMU/2010 Bukóza Export-Import a.s., Hencovce , Hencovská 2073 Dodanie drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.01.2010 31.03.2010
157/2008/2008 Vydavateľstvo NOI, Bratislava zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 27.03.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
157/4/2009/LMU a/2009 Michal Bunča , Ulič , 162 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2009
158/047/EXIM/2010/LMU/2010 Bukóza Export-Import a.s., Hencovce , Hencovská 2073 Dodanie drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.04.2010 30.06.2010
158/4/2009/LMU a/2009 Vasiľ Kačur, Ulič, Ulič 67 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2009
159/119/EXIM/2010/2010 Bukóza Export-Import a.s., Hencovce , Hencovská 2073 Dodanie drevnej hmoty . 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.07.2010 30.09.2010
159/5/2009/LMU a/2009 Miroslav Hančak, Runina, 41 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2009
15/09/Z/2009 ALCHEM spol s.r.o., Senica pesticídy 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 26.03.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009
15/10/340/2007/LMU/2007 BRONTEUS s.r.o., Stakčín , Dlhá 562/75 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2007
15/11/2006/LMU a/2006 Michal Vajda, Ruský Potok, Ruský Potok 74 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2006
15/2009/TSUP/2009 P-A-N-D-A, s.r.o., Bratislava, Kubániho 5 ,,Používanie mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín v kontexte správnej rastlinolekárskej a poľnohospodárskej praxe". 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 31.03.2010
15/2009/VR/2009 ALCHEM spol s.r.o., Senica chemické prípravky 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 07.04.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009
15/2010/011//LMU/2010 Humenská mliekareň a. s., Humenné, Poľná 1 Dodávka surového kravského mlieka. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.03.2011
160/151/EXIM/2010/LMU/2010 Bukóza Export-Import a.s., Hencovce , Hencovská 2073 Dodanie drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.10.2010 31.12.2010
160/15/2009/LMU a/2009 Michal Vojnár, Kolbasov , 50 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2009
161/16/2009/LMU a/2009 PRATUR s.r.o., Snina, Študentská 2048 Vykonanie prác v lesnícke činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.09.2009
161/2010/EXIM/004/LMU/2010 Bukóza Export-Import a.s., Hencovce , Hencovská 2073 Dodanie drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 29.12.2010 31.12.2010
162/16/2009/LMU a/2009 Jaroslav Paraska , Ruský Potok, 73 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2009
163/4/10/LMU a/2010 Rudolf Legdan, Ulič Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2010
163a/2007/AIN/2007 Dušan Janovič, Nitra, Novozámocká 124 Stravovacie služby, a to závodné stravovanie pre zamestnancov 0 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 01.05.2007 30.04.2009