Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
14/10/2006/LMU a/2006 Jozef Blaško, Príslop Vykonanie prác v lesníckej činnosti . 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2006
14/2005/KLU TN/2005 Vaša stravovacia, spol s r.o., Bratislava, Račianské mýto 1/B Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných poukážok. 0 0 Krajský lesný úrad v Trenčíne, Trenčín, Nám.Sv. Anny 7 30.04.2006
14/2009/2009 Ján VOLF - veľkoobchod Kancelárske potreby, Bratislava, Pifflova 5 kancelárs. potreby 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 19.01.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
14/2009/MPRV/2009 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 Opakovaná dodávka silovej elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku, zabezpečenie prístupu do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a služby spojené s používaním prenosovej sústavy na Krajský pozemkový úrad v Źiline 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 04.02.2010
14/9/340/2007/LMU/2007 DREKOS Ing. Jozef Andraško, Lukačovce , Lukačovce 14 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2007
150/16/231/2010/LMU/2010 BEKY a.s.., Snina, Podrybnícka 1 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2010
150/5/2009/LMU a/2009 Ján Gezo, Humenné, Partizánska 11 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 18.12.2009
151/17/231/2010/LMU/2010 BRONTEUS s.r.o., Stakčín , Dlhá 562/75 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2010
151/2008/2008 LESK spol s.r.o., Bratislava, Továrenská 14 feromónové odparníky 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 20.03.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
151/4/2009/LMU a/2009 Ján Galanda, Snina, Sládkovičova 358/62 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 15.12.2009
152/03/09/LMU a/2009 Marián Vajda, Kalná Roztoka 106 , Kalná Roztoka 106 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 15.12.2009
152/18/231/2010/LMU/2010 CIMBÁK Jozef , Snina, 1 mája 2055 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2010
153/19/231/2010/LMU/2010 FAGUS I.- Slovakia s.r.o., Ubľa Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2010
153/6/2009/LMU a/2009 Jozef Blaško, Príslop Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 18.12.2009
154/1/2009/LMU a/2009 Jozef Danko, Kolbasov, 5 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2009
154/20/231/2010/LMU/2010 D & K drevo a kov , Snina, Jesenského 2199 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2010
155/21/231/2010/LMU/2010 ONTKOVIČ Ladislav , Snina, Daľkovská 2545 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2010
155/2/2009/LMU a/2009 Roman Čurha, Uličské Krivé138 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2009
156/22/231/2010/LMU/2010 DREVO SV s.r.o., Snina, Strojárska 2524 Dodanie drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 28.12.2010 30.06.2011
156/3/2009/LMU a/2009 Michal Vajda, Ruský Potok, Ruský Potok 74 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2009