Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
50/KE/2009/2009 Železničné pozemné stavby s.r.o., Košice Mandátna zmluva o výkone inžinierskych činností 5 335 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2009 30.09.2009
57/KE/2009/2009 KE inžiniering s.r.o., Košice Mandátna zmluva o výkone inžinierskych činností- stavebného dozoru v katastralnom území Falkušovce 5 415 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2009 30.09.2009
59/KE/2009/2009 KE inžiniering s.r.o., Košice Mandátna zmluva výkon inžinierskych činností-stavebného dozoru v katastralnom území Oľšavka 5 403 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2009 31.05.2010
5/2008-VÚEPP/2008 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 Hodnotenie opatrenia PRV SR - Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach (LFA) za rok 2007 43 056 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 14.11.2008 19.12.2008
5/2008/S/060/2008 EUSECO, s.r.o., Košice, Gemerská 3 Poskytnutie služieb s názvom ,,Ex-post hodnotenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006" 391 769 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.06.2008 31.07.2009
60/KE/2009/2009 KE inžiniering s.r.o., Košice Mandátna zmluva o výkone inžinierskych prác - stavebného dozoru Slatvina 5 367 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2009 31.05.2010
6532/2005-240/1/2006 CONNEXION, s.r.o., Bratislava, Dobrovského 3 Zabezpečenie 10 podujatí (školení) pre MP SR a PPA pre SOP P-RV SR 2004-2006 103 772 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.01.2006 30.06.2008
792/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu ODV (MP SR) 7-04 4 594 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
794/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu ml (MP SR) 6-12 ML (MP SR) 6-01 11 724 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
796/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu BM (MP SR) 1-12 RM (MP SR) 2-12 CM (MP SR) 3-12 14 742 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
797/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu OB (MP SR) 9-12 5 961 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
798/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu VÍNO (MP SR) 2-99 8 058 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
799/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu LIAH (MP SR) 1-12 3 306 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
7/2008/S/320/2008 AJS Management Slovakia, s. r. o., Bratislava, Dobrovského 8 Preklad kritérií spôsobilosti a bodovacích kritérií jednotlivých opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 1 566 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 03.07.2008 31.08.2008
801/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu VOH (MP SR) 7-04 7 347 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
802/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu LB (MP SR) 1-04 LB (MP SR) 2-04 LB (MP SR) 3-04 LB (MP SR) 4-04 6 012 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
803/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu FCMIZ (MP SR) 1-12 865 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
804/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu SKLAD (MP SR) 1-12 1 789 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
805/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu KRMZ (MP SR) 1-04 8 228 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
807/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Automatizované spracovanie údajov za zahraničný obchod v rezorte pôdohospodárstva SR z databázy Štatistického úradu SR 3 713 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007