Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
04/08/Z/2008 Kominárstvo Vyskok Marián, Pohronský Ruskov Kontrola a čistenie komína 33 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 18.02.2008 dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
04/09/Z/2009 HP Železiarstvo s.r.o., Želiezovce všeobecný materiál podľa aktuálnej potreby 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 09.02.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia počas roku 2009
04/2003/2003 Augustín Šelc - EKOSTAV, stavebná firma, Rovinka, 141 ,,Rekonštrukcia a nadstvba administratívnej budovy" 647 482 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 31.03.2004
04/2009/2009 ELMA - Miklóši Pavol, Bratislava, Hrebendova 24 elektroinštalačný materiál 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 13.01.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009
04/MSA/2009/2009 Prof.ing. Ladislav Reinprecht, CSc., Sliač, Janka Kráľa 1084/4 Posúdenie stavu miestností z hľadiska poškodenia drevených obkladov miestností č. 368, 367 a 365 250 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 20.03.2009
05/08/Z/2008 STAVMAT HP s.r.o. , Želiezovce Vápenný hydrát 3,5 q 46 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 15.02.2008 dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
05/10/Ga/2009/AIN/2009 Gastrorekrea s.r.o., Košice, Letná 45 Poskytnutie služby - stravovanie - celodennú stravu t.j. raňajky, obedy, večere pre vzdelávacie aktivity objednávateľa vyplyvajúce z jednotlivých projektov ,,z Programu rozvoja vidieka 2007-2013" 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 26.10.2009 31.12.2010
05/2008/2008 OPTOTEAM, s r.o., Bratislava Doplnenie zariadení pre stereomikroskop. 3 073 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 20.05.2008 04.06.2008
05/2009/2009 EURONICS TPD, Bratislava chladničky, mrazničky 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 13.01.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009
062/06/2006 EGYD TARBAJ GEO T&T, Bardejov, Hurbanova 18 Vykonanie a vypracovanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Hankovce 202 639 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2006 30.11.2010
06/08/Z/2008 HP Železiarstvo s.r.o., Želiezovce Všeobecný materiál podľa aktuálnej potreby 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 25.03.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
06/09/Z/2009 MP Hutné materiály, Želiezovce plech. Ryhy, rúry 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 20.02.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
06/2007-Aud/2011 Ing. Ján Rajňák, Poprad, Lúčna 12 Audit účtovnej závierky štátneho podniku LMU 1 859 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 20.02.2008
06/2008/2008 MICROCOMP-computersystém s.r.o., Nitra, Kupecká 9 Nákup serverov. 13 477 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 02.06.2008 02.07.2008
06/2009/2009 Ing Pavol Regína, Bratislava zhotovenie pečiatok 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 13.01.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009
0786/08/2008 Montáže Čakovice Bratislava, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 73 ,,Rekonštrukcia elektroinštalácie administratívnej budovy MP SR blok A, blok B 7. NP, blok C 7.NP, blok C 1.PP a 2.PP, blok ABC - areálový nn rozvod Dobrovičova 12, Bratislava" 468 201 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 03.09.2008 30.07.2009
07/07/TU/2007 STAVOMONT SP Snina, spol. s.r.o., Snina, Stakčínska 758/8 ,,Oprava strechy" 16 629 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 14.12.2007
07/08/Z/2008 AGRO MARKET s.r.o., Želiezovce Materiál a ND na poľnohospodársku techniku 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 31.03.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
07/127/09393/2007/IVVL KE/2007 ETel Slovensko s r.o., Bratislava, Leškova 9/a Poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prenosu dát technológiou ADSL. 138 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 16.11.2007 24.06.2010
07/2003/LMU/2003 EXCELLENT CD.,spol. sr.o., Zvolen, Ś Moyzesa 1193/3 Dodávka a montáž stroja Hoffmann + kuhnhenrich Typ Quandroplan 220 62 440 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 23.04.2003