Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
792/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu ODV (MP SR) 7-04 4 594 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
794/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu ml (MP SR) 6-12 ML (MP SR) 6-01 11 724 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
796/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu BM (MP SR) 1-12 RM (MP SR) 2-12 CM (MP SR) 3-12 14 742 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
797/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu OB (MP SR) 9-12 5 961 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
798/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu VÍNO (MP SR) 2-99 8 058 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
799/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu LIAH (MP SR) 1-12 3 306 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
7/2008/S/320/2008 AJS Management Slovakia, s. r. o., Bratislava, Dobrovského 8 Preklad kritérií spôsobilosti a bodovacích kritérií jednotlivých opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 1 566 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 03.07.2008 31.08.2008
801/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu VOH (MP SR) 7-04 7 347 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
802/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu LB (MP SR) 1-04 LB (MP SR) 2-04 LB (MP SR) 3-04 LB (MP SR) 4-04 6 012 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
803/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu FCMIZ (MP SR) 1-12 865 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
804/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu SKLAD (MP SR) 1-12 1 789 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
805/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu KRMZ (MP SR) 1-04 8 228 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
807/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Automatizované spracovanie údajov za zahraničný obchod v rezorte pôdohospodárstva SR z databázy Štatistického úradu SR 3 713 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
808/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu FCMIZ (MP SR) 3-12 5 775 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
809/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Zber výkazov od spravodajských jednotiek v rámci SR, zaznamenávanie údajov z výkazov a automatizované spracovanie údajov a výstupných zostáv štatistického výkazu ENERG (MP SR) 1-01 9 480 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 28.02.2007
810/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Tvorba elektronických rezortných štatistických výkazov, umiestnenie vzorkových elektornických výkazov na internete a doplnenie programového riešenia pre nahrávanie výkazov 39 106 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 31.01.2007
831/2006-820/MPRV SR/2006 Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska, Pezinok, M. R. Štefánika 10 Súťaž o najlepší Bratislavský rožok v dňoch 18.-21.1.2007 4 799 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 14.12.2006 21.01.2007
84/2009-810-Z/2009 Spotrebiteľský inštitút, Bratislava, Koceľova 15 Poskytnutie služieb pre projekt ,,Prieskum spotrebiteľského povedomia v oblasti zdravej výživy" 1 154 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.07.2009 15.12.2009
85/2010-320-Z/2010 IRI AGROFOREST, a.s., Bratislava, Námestie 1.mája 5 Propagácia a reklama na športovo-spoločenských podujatiach, areál zdravia Rozálka 11 900 3 570 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 24.03.2010 30.06.2010
87/2008-050/2008 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice, Československej armády 20 Zabezpečenie aplikačného programového vybavenia pre používateľov rezortu MP SR 10 942 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 11.08.2008 31.05.2009