Zmluva č. 304/1997 KKK/1997

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:304/1997 KKK/1997
Dodávateľ:Agrocons Banská Bystrica spol. s r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy: Vypracovanie ROEP pre k.ú. Horovce nad Ondavou v okrese Michalovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 869,15
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 869,15
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:6 747,66
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy