Zmluva č. 2/2008-K/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2008-K/2008
Dodávateľ:G.K.T., spol. s r.o., Michalovce
Predmet zmluvy - názov zmluvy: Vypracovanie ROEP pre k.ú. Kuzmice v okrese Trebišov
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 781,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 781,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy