Zmluva č. 2/2008-310/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2008-310/2008
Dodávateľ:Geodézia Michalovce s.r.o., Michalovce
Predmet zmluvy - názov zmluvy: Vypracovanie ROEP pre k.ú. Zbehňov v okrese Trebišov
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 791,04
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 791,04
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy