Zmluva č. 5/09

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/09
Dodávateľ:Acent, s.r.o. Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a renovácia tonerov a náplní do tlačiarní
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KŠU v Trenčíne
Poznámka:Dodávka tovaru a služieb pre KŠÚ a CPPPaP

Prílohy