Zmluva č. 4/09

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4/09
Dodávateľ:Unipap-veľkooobchod Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka kancelárskych potrieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KŠU v Trenčíne
Poznámka:Dodávka tovaru pre KŠÚ a CPPPaP

Prílohy