Zmluva č. 2/09

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/09
Dodávateľ:Unipap-veľkooobchod Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka kopírovacieho papiera
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 100,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 100,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KŠU v Trenčíne
Poznámka:Dodávka tovaru pre KŠÚ a CPPPaP

Prílohy