Zmluva č. 1/09

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/09
Dodávateľ:IVeS, Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Programové vybavenie - ML(WinASU,PAM,IBEU,UCSUM)
Zmluvne dohodnutá čiastka:467,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:467,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KŠU v Trenčíne

Prílohy