Zmluva č. 7/08

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7/08
Dodávateľ:Technik-servis HB, s.r.o
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servis kopírovacích a kancelárskych strojov a dodávka tonerových náplní do kopírovacích strojov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KŠU v Trenčíne
Poznámka:Dodanie služieb a tovaru pre KŠÚ a CPPPaP

Prílohy