Zmluva č. 6/07

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/07
Dodávateľ:Technik-servis HB, s.r.o
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servis,údržba,dodávka náhradných dielov kopírovacích a kancelárskych strojov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KŠU v Trenčíne
Poznámka:Dodanie služieb pre KŠÚ a CPPPaP

Prílohy