Zmluva č. 3/07

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/07
Dodávateľ:Unipap-veľkooobchod Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka kopírovacieho papiera
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:KŠU v Trenčíne
Poznámka:Dodávka kopírovacieho papiera pre KŠÚ a CPPPaP

Prílohy