Zmluva č. 2/07

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/07
Dodávateľ:Bio-FIT, s.r.o. Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Komplexná pracovná zdravotná služba
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 394,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 394,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KŠU v Trenčíne

Prílohy